top of page

Ik ben een titel. Dubbelklik

Juridische kennisgeving

Site-editor :

Société Aldabra Yacht Charter Avenue de la Capitainerie Port des Minimes 17026 LA ROCHELLE cedex1

Rc's: 525 015 905

Telefoon: +33 (0) 6 82 87 46 84

Eigendom van de site:
De site www.aldabra-yacht-charter.com is het exclusieve eigendom van het bedrijf Aldabra Yacht Charter waarvan het hoofdkantoor is gevestigd:

Avenue de la Capitainerie Port des Minimes 17026 LA ROCHELLE cedex1


Redactiebeheerder van de site:

De heer Geny-Gros Nicolas, mail: aldabra.yacht.charter@gmail.com

Grafisch ontwerp en technische ontwikkeling:
Dhr. Geny-Gros Nicolas, mail:
aldabra.yacht.charter@gmail.com

Merken en logo's:
De merken en/of logo's die op deze site worden weergegeven, zijn geregistreerd en genieten dus de bescherming op grond van het industriële eigendomsrecht. Elke reproductie hiervan zonder schriftelijke toestemming van Aldabra Yacht Charter is verboden.

Reproductie van inhoud - copyright:
Deze hele site valt onder de Franse wetgeving met betrekking tot auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke drager dan ook en voor ander gebruik dan privégebruik is ten strengste verboden, behalve met schriftelijke toestemming van Aldabra Yacht Charter.

Geen garantie op de inhoud die wordt uitgezonden:
Aldabra Yacht Charter stelt alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie op deze site op te nemen, maar geeft ter zake geen garantie. Ondanks de zorgvuldigheid die is betracht bij het verzamelen van informatie, kunnen er fouten, weglatingen of onjuistheden voorkomen. de gebruiker van de site en van de informatie die deze bevat, erkent dat hij deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Aldabra Yacht Charter kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het geheel of een deel van het gebruik van deze site. Evenmin garandeert Aldabra Yacht Charter de continuïteit, toegang, werking en beschikbaarheid van de site en de bijbehorende diensten.

Verzameling en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die op deze site zijn verzameld:
De informatie die wordt verzameld op de site www.aldabra-yacht-charter.com, bij het online aanvragen van informatie of het boeken van een ticket, is onderworpen aan computerverwerking die uitsluitend bedoeld is om uw verzoek te verwerken en bij het verzenden van de gevraagde documenten.
Aldabra Yacht Charter is de enige gebruiker van deze gegevens en verbindt zich ertoe deze niet aan derden door te geven.
In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met de webmaster van deze site.

Technische hosting:
De Aldabra Yacht Charter-site wordt gehost op de servers van de serviceprovider: WIX

me.

bottom of page